Какво точно представляват камерите при PVC профилите

     Камерите са броя въздушни кухини между вътрешната и външна стена на профила, т.е колко прегради има между вътрешната и външна стена. Ако е една, значи профилът е двукамерен, ако са две, профилът е трикамерен и т.н. За камера се счита кухина с широчина не по-малка от 5 мм. Камерите, които са една над друга, не повишават изолационните свойства на профила. Грешно е да се счита, че броя на камерите повишава якостта на профила, тъй като коефициента на еластичност е сто пъти по-малък от този на стоманата и при изчисляване на статиката на конструкцията се взима предвид само усилващия профил. Винаги една от камерите е сравнително по-широка от останалите, тъй като в нея се монтира усилващия профил.
     Профилите биват от двукамерни до десеткамерни, като двукамерните се използват за вътрешни прегради и офис преграждения. Три и четирикамерните са намерили най-широко приложение в нашата страна, като тенденцията е да се преминава към петкамерни. Многокамерните профили все още не са добили широка популярност и то свързана главно заради високата цена.
     Макар да няма пряка зависимост между монтажната дебелина на профила и броя на камерите, то той лесно би могъл да се предположи. Като например за монтажна дебелина 40 мм. – е двукамерен, за около 50 мм. – трикамерен, за 60 мм. – най-често три – и четирикамерен, и за около 70 мм. – с пет камери.
        Има пряка зависимост между ширината, броя на камерите на профила и повишаване на топлоизолацията. При стандартната ширина от 60мм на 3 и 4 камерните системи, 70мм профил с 5 камери е голяма крачка напред за стабилността на профила, а от там и на цялата рамка, както и за подобряване на топлоизолацията с до 20%.
     Имат и негативни качества - колкото повече са камерите на профилите толкова конструкцията става по-тежка и разбира се броя на камерите се отразява на цената на профила.
     Не случайно при алуминиевите профили за дограми няма да чуете за брой на камери, тъй като алуминия има много висока топлопроводимост /все пак е метал/, което предполага, че има приблизително една и съща температура навсякъде, което е основният недостатък, т.е с много малка или почти никаква топлоизолация /температурата на външната стена е колкото на вътрешната/.
     Такъв профил може да се нарече условно „студен профил”. Все пак той е подходящ за вътрешни прегради, където не е необходима топлоизолация.
     За да се избегне този недостатък за външно остъкляване се използва алуминиев профил с прекъснат термомост.
     Той представлява два алуминиеви профила, външен и вътрешен, които са свързани чрез полиамидна пластина, която да прекъсне топлинния поток.
     Може да се каже, че целия външен профил е с температура на външната среда, както и че вътрешният е с температурата на помещението, т.е. цялото разпределение на термоизолиниите става през пластината.
     Съществуват различни полиамидни пластини, както по размер, така и по форма. Най-използваните са 18 мм., а за по-тежките системи 24 мм. Формата на някои пластини имат и допълнително предназначение, като например да влиза в контакт с уплътнител или да има гнездо за уплътнител.