Oхранителни ролетки

Oхранителни ролетки
Там, където има стъклена витрина, обикновено има и охранителна ролетка. Охранителните ролетки се изработват от поцинкована ламарина с възможност за прахово боядисване. Предлагат се плътни ламели с дебелина на ламарината 0,7 мм, плътни ламели с малка и голяма перфорация.

Задвижването на охранителните ролетки е ръчно чрез напрегнати пружини в кутията или автоматично чрез електродвигател, който се задейства с бутон или от пулт за дистанционно управление.

Охранителните ролетки са основно три вида: плътни, решетъчни и перфорирани.

1. Плътни охранителни ролетки

Плътните охранителни ролетки са с алуминиеви или стоманени профили. Важно е да се отбележи и че алуминиевите профили не корозират, така че привлекателният външен вид се запазва през целия период на експлоатация.

Плътните ролетки се изработват от стоманени поцинковани ламели с електростатично покритие и дебелина 0,7 мм. Всички носещи елементи и декоративната кутия са изпълнени от поцинкована стомана.

2. Перфорирани охранителни ролетки

Перфорираните охранителни ролетки се отличават от плътните единствено по перфорацията на ламелите, която може да бъде с различна форма и размер.
3. Решетъчни охранителни ролетки

Решетъчните ролетки се изпълняват от огънати стоманени пръти Ф8 с дебелина 8мм, които са галванизирани и електростатично боядисани. Захващането на отделните пръти става със стоманени скоби. Характерно е, че през тях може да се достигне до стъклото и затова най-често се поставят от вътрешната страна на витрината, като се използва възможността да се вижда през тях.