Дограма на изплащане

Кредитна линия на Европейската банка за възстановяване и развитие по Програмата за енергийна ефективност в дома се изпълнява чрез посредничеството на 6 търговски банки – ДСК, ПроКредит Банк, ОББ, Булбанк, Райфайзен банк и Пощенска банка. Лихвите са близки до тези за потребителските кредити, като зависят от размера, срока за издължаване и кредитния риск за конкретния клиент. Всяка от банките обаче има някои бонуси или различия в условията и затова е добре клиентите предварително да се запознаят с тях преди за изберат откъде ще теглят парите. Безвъзмездната помощ може да покрие лихвата по кредита и дори да я надхвърли, при заем над определена сума. Така например ако се изтеглят 1500 лева за нова дограма от Прокредит банк със срок за погасяване 2 години, максималната безвъзмездна помощ ще бъде 300 лева, а таксите и лихвата – 169 лева. Тоест 131 лева се спестяват. Ако заемът е 2500 лв. , грантът е 500 лева, лихвата и таксите – 281 лв. и се получават 219 лв. отгоре, които могат почти да поемат първите две погасителни вноски.

Идеологията на кредитната линия е да подпомогне хората с по-ниски финансови възможности, в панелни сгради и с големи топлинни загуби да предприемат мерки за подобряване на топлинните им характеристики.

Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на :
• Енергоспестяващи прозорци – помощ до 350 евро
• Изолация на стени – помощ до 450 евро
• Изолация на подове – помощ до 350 евро
• Изолация на покриви - помощ до 250 евро
• Котли и камини на биомаса(дърва) и инсталациите за отопление и топла вода към тях - до 600 евро
• Слънчеви колектори, включително със системите за отопление и топла вода - помощ до 600 евро
• Газови котли и инсталации – помощ до 600 евро
• Климатици ( Термопомпени системи) – помощ до 600 евро
Кредитополучателите трябва да използват съоръжения и материали, които имат определени енергийни характеристики и са одобрени от управляващата програмата организация, за да могат да получат безвъзмездната финансова помощ.

Голяма част от хората предпочитат да вземат обикновени потребителски кредити, вместо енергиен, за нови прозорци или изолация, защото се плашат, че процедурите по отпускане на кредита и получаване на безвъзмездните пари е прекалено дълга и ще им отнеме много време.

Клиентът отива в избраната банка и дава оферта за смяна на дограма, за изолация, за покупка на климатик или друго подобрение. Банката предоставя документите за енергийния кредит в офиса на Програмата за енергийна ефективност в дома. Там се проверява дали офертите, материалите и уредите отговарят на изискваните енергийни параметри и се връщат на банката.
След като приключи с покупката на уредите и ремонтните дейности в дома си и не по-късно от 4 месеца след взимане на кредита, клиентът трябва да подаде искане в банката за получаване на безвъзмездната помощ. Към него се представят фактури и протокол за извършената работа от фирмата - изпълнител. Банката изплаща помощта, след като управляващата кредитната линия организация одобри изпълнението на енергийния