EЛВИАЛ с прекъснат термо мост

Елвиал 4600

Системата  е  с  прекаснат термомост и с три гумени уплатнения който гарантират добра шумо-и топлоизилация.Тя е с максимална стукторна стабилност.Системата позволява изработката на всички познати отваряеми и неотварияеми конструкции.