Стъклопакети

Това са две или повече стъкла , разположени на разстояние едно от друго като между тях има въздух или инертен газ и са херметически затворени по контура.При избора на стъклопакет е добре да имате предвид, че той е над 80% от площта на прозореца и ако се налага да правите някакъв компромис, то по-добрия вариант е да не го правите със стъклопакета, а с профила. Ширината може да е различна. Стандартните размери са: 24 мм,  32;  мм. Тази ширина може да бъде разбита на елементи
х - у - х , където :
- х е дебелината на стъклото
- у е ширината на въздушната междина
При това положение структурата на пакета се описва така:
4-16-4 това са две стъкла по 4 мм и въздушна междина 16 мм
4 16 4=24 мм - това е ширината на стъклопакета

Изборът на стъкла в стъклопакета определя и неговите характеристики:

  • Топлоизолационни– Използват се нискоемисийни стъкла.
  • Повишаване на шумоизолацията – Използване на ламинирани стъкла, , на различни по дебелина стъкла в един стъклопакет, двукамерни стъклопакети и комбинации.
  • Повишаване на сигурността и механичната устойчивост - Използване на ламинирани стъкла, на термично закалени стъкла, на по-дебели стъкла и комбинации.
  • Намаляване на слънчевото проникване в сградите – Използване на стъкла оцветени в масата си, използване на специални отражателни стъкла с различни характеристики