ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Фирма "TRIPLEX"ООД Ви гарантира качеството на закупената дограма и професионалния й монтаж. Гаранцията е валидна в рамките на указаните срокове само срещу представяне на договор и приемо- предавателния протокол от монтажа.

Гаранционни срокове

   - За изработка и монтаж на дограмата
   - За обков на дограмата
   - За херметичност на стъклопакета
   - За изработка и монтаж на щори
60месеца
60месеца
60 месеца
12 месеца