Смяната на обкова е едно от нещата, с които може да се промени функционалността на вече монтираната дограма. Например, когато трябва да се промени отваряемостта от едноосово да стане двуосово, от ляво отваряне да стане дясно, обкова да се промени с противовзломен /секюрити – обкова е защитен срещу разбиване посредством гъбовидни цапфи с противовзломни насрещници /. Да се подменят ръкохватката и пантите, които да съответстват по форма и цвят на интериора, или въобще да се елиминира отваряемата част и да стане фиксирана, или пък обратното, един сектор от прозореца, който е бил фиксиран да стане отваряем.