Гаранцията на производителя задължително се свързва с извършен от самия него монтаж, защото той оказва голямо влияние върху функционирането и дълготрайността на дограмата