Прозорците задължително се остъкляват със стъклопакети. У нас масово се използват двойни стъклопакети, но при желание може да се поставят и тройни, т.е. от три стъкла. Тройните имат по-добър коефициент на топлопреминаване, но са и доста по-скъпи. Значително снижаване на топлининте загуби може да се постигне при поставяне на стъклопакети със специално термостъкло в комбинация с инертен газ. Стъклопакетите също се произвеждат от фирмата, производител на дограмата, според взетите на място размери. Качествените стъклопакети у нас се правят с чешко стъкло с дебелина 4 mm.
Интерес представлява и начинът на запълване на херметично затворената кухина между двете стъкла в пакета. Преобладаващата част от производителите оставят между тях атмосферен въздух, като се добавя силикагел за абсорбиране на влагата от него. Заместването на въздуха с инертен газ спомага за намаляване на топлинните загуби през стъклопакета с около 10%, но той съответно става и по-скъп.