Изключително важно значение за правилното функциониране на прозореца има обковът – панти, заключващ механизъм, брава и т.н. Тук отново определящ е изборът на реномиран производител, като немските фирми Roto, Mako , VarioTec  и други. Предпоставка и известна гаранция, че в прозореца ще бъде вложен качествен обков, е да изберете двуплоскостна система на отваряне. Това означава всяко от крилата да се отваря било чрез странично въртене, било чрез накланяне на горния край към помещението и завъртане около хоризонтална ос в долния край на крилото. Този избор предопределя влагане на качествен марков обков с елиминиране на възможността от „спестяване“ на някои елементи, съдържащи се в пълния комплект.Двуплоскостната система на отваряне има и функционалното предимство, че позволява оптимално проветряване на помещението и изхвърляне на затопления и по-замърсен въздух в близост до тавана. Проветряването става без усещане за силно и неприятно течение в помещението.