Доброто уплътнение на прозореца оказва влияние на инфилтрацията на въздух през него и на степента на шумоизолация. То, от своя страна, в голяма степен зависи от качеството и дълготрайността на гумените уплътнители. За поевтиняване на продукцията някои производители започнаха да влагат некачествени уплътнители. Те бързо губят еластичните си свойства и престават да уплътняват.. Целта е да са сигурно защитени срещу въздействието на слънчевата светлина