Качеството на дограмата в голяма степен зависи от технологията и техниката, с които се извършва разкрояването и слепването на профилите.