Здравината на рамката като цяло и което е изключително важно – устойчивостта на свързването й към пантите в много голяма степен зависят от вложения в нея усилващ стоманен профил(армировка).