Профилите като цяло се различават по броя на камерите, от които са съставени. По-големият брой камери подобрява тяхната топлоизолационна способност, но същевременно създава проблеми по отношение на якостните качества на рамката и тя неминуемо става по-масивна. За нашите климатични условия оптимални по отношение на термичното съпротивление и цената са трикамерните и вече като лукс –петкамерните профили. Това означава наличието по хоризонтален разрез на три или пет  напълно затворени и обособени камери