И така, да съсредоточим вниманието си на най-подходящия за жилището вид дограма – пластмасовата. При това вече не да изтъкваме обстойно нейните достойнства, а ще се опитаме да отсеем някои представи с негативен оттенък, натрупали се през последните години и породени от не особено добросъвестни наши производители и търговци. В основата на проблема стои изключителната чувствителност на българския пазар към цените – порок, породен от бедността. Поради това българинът лесно се прилъгва, склонен е да вярва в свръхестественото и да очаква чудеса, не само предизборни, но и чисто пазарни. А именно на пазара чудеса не стават, защото световната конкуренция и отворените пазари са изравнили цените според предлаганото качество и функционални качества на стоките.
Така например цената на качествен прозорец от пластмаса е в границите 180-220 лв/m2, в зависимост от наличието на отварящи се крила. Всъщност тук е и единствената възможност за поевтиняване, без да се прави компромис с качеството. Цената на прозореца силно зависи от броя на отварящите се крила. Тя е най-ниска, когато той въобще не се отваря. В този случай се икономисва стойността на обкова, стъклопакетът е един и т.н. Най-скъпи са прозорците, при които има 100% отваряемост. Оптимално решение е едното крило да се отваря, а другото не. Затова си струва добре да се обмисли схемата на остъкляване, като се вземе пред вид и възможността за миене на стъклата с оглед височината на етажа.. Неправилно е и схващането, че прозорците от пластмаса не могат да се ремонтират, включително и при счупване на стъклопакета. Ремонтът се прави на място