Другият вид дограма, алуминиевата, определено се предпочита за административни, включително многоетажни сгради. Тя много рядко се прилага в жилищни сгради и затова ще се ограничим с оценката, че дограмата от алуминиеви профили с прекъснат термомост, т.е. с равностойни топлоизолационни параметри на пластмасовата, струва поне 40% по-скъпо Другият вид дограма, алуминиевата, определено се предпочита за административни, включително многоетажни сгради. Тя много рядко се прилага в жилищни сгради и затова ще се ограничим с оценката, че дограмата от алуминиеви профили с прекъснат термомост, т.е. с равностойни топлоизолационни параметри на пластмасовата, струва поне 40% по-скъпо