Защо точно на прозореца се появява конденз

Въздухът  най-общо казано се движи от  топло към студено и понеже прозорецът е най-студената част от помещението,  първо там се появява конденз(влага) и чак след това на всички студени части  под формата на мухал по стените.