Орнаментно стъкло

То е плоско, с релефни повтарящи се орнаменти от едната или от двете страни, получени след декоративна обработка. Най-често прилаганата технология е тази на валцуване на повърхността на все още горещо стъкло с помощта на релефен валяк. Възможен е и друг начин - върху стъклото се нанася силикатно лепило и се обработва в пещ. Така се получават орнаменти, наподобяващи заскрежено стъкло. Интересен е и процесът, при който под изстиващото стъкло се пропуска въздух. Той си прокарва път през пластичната маса, оставяйки върху повърхността на стъклото релефни вълни. Като декоративен материал намира приложение за изграждане на преградни стени в жилища, фоайета, заведения и други. Така едновременно се постига функционално разделяне на пространството и художествена одухотвореност на помещението.