Армирано стъкло

То представлява плоско стъкло, в сърцевината на което в процеса на производство се поставя метална мрежа от споени стоманени жички. За по-голяма сигурност на стъклото се слага и допълнително алуминиево покритие. Мрежата обикновено е с квадратни клетки с размери 12.5 или 25мм и се разполага по цялата площ на листа на не по-малко от 1.5мм от повърхността на стъклото. Така се получава светлопропусклив материал с повишена огнеустойчивост и безопасност. Както ламинирането, така и армирането не повишават механичната здравина на стъклото и дори я намаляват с около 1.5 пъти. Предимствата на това стъкло са, че когато се счупи, арматурата го задържа на място и няма летящи във всички посоки отломки. Това качество е особено ценно и при защита на обекти от пожари. Огънят може да напука стъклото, но то ще остане, закрепено за мрежата, предотвратявайки разпространението на пламъците.
Стъкла от този тип се използват за остъкляване на заводски помещения, прозорци, шахти на панорамни асансьори, фасади и други.