Слънцезащитно стъкло

То има свойството на намалява пропускането на светлинната и  слънчевата топлинна енергия. Тази способност се дължи на включени в състава специални добавки или повърхностни покрития. Добавките са най-често пигментни метални окиси, които се слагат в разтопената изходна смес. Те не само определят цвета на продукта (бронзов, сив, зелен, син), но и неговите светлопропускащи, светлоотразяващи и енергетични свойства. Оставайки достатъчно прозрачни за видимата светлина, тонираните стъкла частично поглъщат топлинните лъчи. Понижаването на проникналата в помещението слънчева топлина е свързано с това, че част от топлината, попадаща върху стъклото, се поглъща от него. Такива стъкла пропускат 65-75% от светлината и едва 30-35% от инфрачервените лъчи. Способността на слънцезащитните стъкла да пропускат, поглъщат и отразяват светлината при еднакъв химичен състав зависи от дебелината им.