Топлопоглъщащо (нискоемисионно) стъкло

То се използва главно в производството на стъклопакети и представлява флоатно стъкло със специално прозрачно, нискоемисионно покритие, нанесено по пиролитичен или вакуумен метод от едната страна на листа по време на производството. Покритието е от метални оксиди – сребърни, титанови и цинкови и бива “твърдо” при К-стъклото и меко – при Е-стъклото. И двата типа са разработени с цел да съхраняват топлината през зимата и прохладата – през лятото. Тези стъкла обезпечават навлизането в помещението на късовълновото слънчево лъчение и в същото време възпрепятстват излизането навън на дълговълновото топлинно излъчване от отоплителните тела или от трансформираната слънчева светлина. Заради тази избирателност нискоемисионните стъкла се наричат още селективни. Благодарение на тях можете да съкратите разходите си за електроенергия с 30-60%. Двата типа стъкла се отличават по метода на получаване и топлопоглъщащата си способност. Освен това за разлика от Е-стъклото, К-стъклото има леко замъглена повърхност, което личи по-добре срещу светлината.