Флоатно стъкло

Това стъкло се произвежда като разтопената стъклена маса се излива върху разтопено олово, следствие на което след охлаждането му се получава идеално гладка повърхност без никакви оптически изкривявания. В съвременното производство на стъкла този вид е най - разпространен